MAN  |  10 t  1,20€/km

MAN  |  20 t 1.6€/km

Náves  |  25 t 1.4€/km

CENY SÚ UVÁDZANÉ BEZ DPH

KONTAKT: