ŠTRKY

Štrk 0-4                                                 26€/ m³  (17,30€/t)

Použitie: betonovanie, potery, obsyp (kanalizácie)

Štrk 4-8                                                  24€/ m³ (16€/t)

Použitie: ukladanie zámkovej dlažby, posyp chodnikov v zime

Štrk 0-16                                                  24€/ (16€/t)

Použitie: podkladné betóny, betónovanie debniacich tvárnic

Štrk 8-22                                               24€/ (16€/t)

Použitie: podkladné násypy , drenáž

Štrk 16-32                                              22€/ m³ (15,70€/t)

Použitie: podkladné násypy

Štrk 22-63                                              20€/ m³ (14,30€/t)

Použitie: podkladné násypy

Štrk 0-32                                                10€/  (6,70€/t)

Použitie: spevnenie komunikácií a dvôrov

ŠTRKOPIESOK

Štrkopiesok 0-4                                  45€/ m³ (28€/t)

Použitie: betónový poter na podlahové kúrenie

Štrkopiesok 0-20                                40€/ m³ (25€/t)

Použitie: betónovanie vonkajšie plochy

PIESOK

Piesok 0-1                                             45€/ (28€/t)

Použitie: vakovanie, obsyp plynu, pieskoviská

OKRASNÉ SKALKY

Skalky 4-8                                             45€/ (28€/t)

Skalky 8-16                                              45€/ (28€/t)


CENY SÚ UVÁDZANÉ BEZ DPH

KONTAKT: