ŠTRKOPIESOK

Štrkopiesok 0-4                                  35€/

Použitie: betónový poter na podlahové kúrenie

Štrkopiesok 0-20                                30€/

Použitie: betónovanie vonkajšie plochy

PIESOK

Piesok 0-1                                              35€/

Použitie: vakovanie, obsyp plynu, pieskoviská

CENY SÚ UVÁDZANÉ BEZ DPH

Kontaktujte nás v príprade záujmu