ŠTRKY

Štrk 0-4                                                 22€/

Použitie: betonovanie, potery, obsyp (kanalizácie)

Štrk 4-8                                                  20€/

Použitie: ukladanie zámkovej dlažby, posyp chodnikov v zime

Štrk 0-16                                                  18€/

Použitie: podkladné betóny, betónovanie debniacich tvárnic

Štrk 8-22                                                18€/

Použitie: podkladné násypy , drenáž

Štrk 16-32                                               18€/

Použitie: podkladné násypy

Štrk 22-63                                              16€/

Použitie: podkladné násypy

Štrk 0-32                                                10€/

Použitie: spevnenie komunikácií a dvôrov

ŠTRKOPIESOK

Štrkopiesok 0-4                                 35€/

Použitie: betónový poter na podlahové kúrenie

Štrkopiesok 0-20                               30€/

Použitie: betónovanie vonkajšie plochy

PIESOK

Piesok 0-1                                             35€/

Použitie: vakovanie, obsyp plynu, pieskoviská

OKRASNÉ SKALKY

Skalky 8-16                                              40€/


CENY SÚ UVÁDZANÉ BEZ DPH

KONTAKT: