ŠTRKY

ŠTRKY

Štrk 0-4                                                 20€/

Použitie: betonovanie, potery, obsyp (kanalizácie)

Štrk 4-8                                                  18€/

Použitie: ukladanie zámkovej dlažby, posyp chodnikov v zime

Štrk 0-16                                                  17€/

Použitie: podkladné betóny, betónovanie debniacich tvárnic

Štrk 8-22                                                16€/

Použitie: podkladné násypy , drenáž

Štrk 16-32                                               15€/

Použitie: podkladné násypy

Štrk 22-63                                              15€/

Použitie: podkladné násypy

Štrk 0-32                                                10€/

Použitie: spevnenie komunikácií a dvôrov

CENY SÚ UVÁDZANÉ BEZ DPH

Kontaktuje nás v prírpade záujmu